Latviešu tautas pasakas / Латышские народные сказки

Скачать

Latviešu tautas pasakas / Латышские народные сказки

Latviešu tautas pasakas / Латышские народные сказки

Год выпуска: 2007 г.

Язык: латышский

Исполнители: Aidis Tomsons, Baiba Gabrānova, Cūkmens, Dace Bonāte, Ēriks Stendzenieks, Ģirts Timrots, Haralds Šagbazjans, Ieva Āva, Līga Puriņa, Mārtiņš Vērdiņš, Valdis Lūriņš, etc.

Жанр: сказка

Издательство: Ideju Foruma Bibliotēka

Время звучания: 22:34:39

Тип аудиокниги: аудиокнига

Аудио кодек: MP3

Битрейт аудио: 128

Описание:

Pasaka – tas ir kas vairāk par stāstu, kas sākas ar «Reiz dzīvoja...». Pasaka ietekmē ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo, turklāt ne tikai prāta, bet arī dvēseles līmenī. Tāpēc ir vērts uzzināt pasaku dziļāko nozīmi, lai atrastu vēl vienu brīnišķīgu ceļu uz bērna sirdi un palīdzētu viņam attīstīties vai tikt galā ar kādām dzīves piespēlētām grūtībām, sniedzot mūsu senču gudrības, kas ierakstītas latviešu tautas pasakās un ir aktuālas arī mūsdienās.

Среди повествовательных жанров латышского фольклора центральное место занимают сказки. В сюжетах и образах сказок воплотились мудрость, трудовой и жизненный опыт народа, стремление понять и объяснить закономерности окружающего мира. Моральные и эстетические ценности народных сказок могут и в наши дни служить делу воспитания подрастающего поколения.

Pasakas / Сказки

001. Nabags un bagātnieks

002. Brīnumu stabulītes

003. Divējādas līgavas

004. Baltais sunītis

005. Vēzis, žurka un vabole

006. Stiprinieks un velns

007. Apķērīgam visur laimējas

008. Brīnuma lampa

009. Galdiņ, klājies!

010. Ūdensmeita

011. Dziļprātītis

012. Kā velns no niknās sievas bēdzis

013. Puisis un ķēniņa meita

014. Mačatiņš

015. Kaziņa

016. Ķēniņa meita un Zilzobe

017. Bezbailis meklē bailes

018. Ko ceļa vīrs pieredzējis

019. Meža brīnums

020. Dzērājs par ķēniņu

021. Brīnums

022. Vīrs, kungs un muižkungs

023. Cilvēka radīšana

024. Ēdieni

025. Zīmju valoda

026. Dažāda atmaksa

027. Dažādi Dieva pārbaudījumi

028. Stiprajam taisnība, gudrajam padoms

029. Pasaka par mākonīti

030. Mantkārīgā līgava

031. Tirgotāja meita

032. Desmit stirnas

033. Ķīseli ēdu

034. Kumeļa perēšana

035. Kā brālis pūķi pārvar un māsas izglābj

036. Milzis

037. Nabaga saimnieks

038. Klausi, ko māte saka!

039. Diena par īsu

040. Gudrais puika

041. Lēnām, Laurīt!

042. Zalktis

043. Liepa

044. Tā viduvējā

045. Varde par līgavu

046. Vagāre un lācis

047. Ganu zēns apprec ķēniņa meitu

048. Kaķis un pele

049. Kaķis palīdz puisim

050. Pieci savādie stiprinieki

051. Melnuma zāles

052. Raganu kauja

053. Kā vilks kažoku gādājis

054. Suns par vilka kurpnieku

055. Leģenda par cūkmenu

056. Pasaka par Kristeru un cūkmenu

057. Tēva piemiņai

058. Brīnuma kūjiņa

059. Neiesmīdināmā princese

060. Trīs vecītes par palīgiem

061. Zvēri un abru taisītājs

062. Atrastais Ansītis

063. Ezis un zaķis

064. Kas bailīgāks par zaķi

065. Lapsa un runcis

066. Zelta bārda

067. Čūskas gredzens

068. Niknā pamāte

069. Īkšķītis

070. Sprīdītis

071. Ķēniņš prec pameitu

072. Velns rada tabaku

073. Putns ievilina cilvēku citā pasaulē

074. Dzelzs dēls

075. Vakars, Pusnakts un Gaisma

076. Brīnumu vārds

077. Pelnrušķīte

078. Brīnumu naudas zutne

079. Sērdiene un mātes meita

080. Lācis grib plēst cilvēku

081. Nepateicība pasaules alga

082. Meitene ar vilku

083. Gudrība maksā naudu

084. Zvēri rok upi

085. Kā slinkā sieva izārstēta

086. Sprogaina vilna jāizstiepj taisna

087. Koklētājs un jūras māte

088. Labi meli

089. Enģelim uzliktais sods

090. Velna uzdotās mīklas

091. Nabaga vīra dzirnutiņas

092. Savādais briedis

093. Gudrais zirgs

094. Uzticamais Jānītis

095. Vienacīte, Divacīte, Trijacīte

096. Zelta spārni

097. Stradabārdas ķēniņš

098. Ķēniņa avju gans

099. Šķaudāmās zāles

100. Lielie stiprinieki

101. Stiprais dēls

102. Dvēsele olā

103. Lācis par precinieku

104. Dievs rada pasauli

105. Attapīgā meita

106. Visnoderīgākā lieta

107. Raibā cūka

108. Zoslenīca

109. Lāču Krišus

110. Sods par skaišanos

111. Burvis un viņa māceklis

112. Kunga laime

113. Kā puisis burvjus pārvar

114. Pelēkais vilks

115. Meitene, kas savus brāļus meklē

116. Ķēniņa mīļā meita

117. Trīs brīnuma dakteri

118. Čiks

119. Ezīša kažociņš

120. Kalps un velns

121. Pieci brīnuma amatnieki

122. Mantas redzētājs un vagārs

123. Darbs, prāts un naids

124. Kas apēdis sieru

125. Princeses pazīmes

126. Ķēniņa dārznieks

127. Laima izpilda trīs vēlēšanās

128. Nabaga vīra Laima

129. Ērkšķrozīte

130. Zelta zivtiņa un zaļā varde

131. Zvēru karš lapsas dēļ

132. Dažādi kustoņi par palīgiem

133. Neuzminamā mīkla

134. Ceļā

135. Vēlēšanās

136. Putni māca balodim ligzdu darīt

137. Sadancotās kurpes

138. Trīs vēja mezgli

139. Vīrs sievas darbos

140. Es ar' tāpat domāju

141. Meistara zaglis zog zirgu

142. Dzīve Debesīs

143. Meklēšana pēc nepazīstamā

144. Gudrais puisis

145. Kungs dabū pērienu

146. Dēli meklē tēvam brīnuma zāles

147. Ķēniņa dēls un puszirgs pārvar raganas

148. Ko ķēniņa dēls pieredzējis

149. Zīlnieks

150. Zelta putns

151. Pastaris

152. Trīs tēva dēli

153. Pelēkā vārna

154. Putnu bubulis

155. Padoms maksā naudu

156. Kā mulķītis ķēniņa meitu aprej

157. Lielie zvēri un lielās lietas

158. Dažādi laimes zvēri

159. Lapsa apēd lāča medu

160. Mācītājs tiek nests uz debesīm

161. Lapsas kamaniņas

162. Prātīgā saimniece

163. Lapsa un zaķis

164. Sarga dēls

165. Kā zirgu puisis kunga meitu izpelnās

166. Stiprais

167. Kaziņa par līgavu

168. Kā skudra kļuva par pašu stiprāko

169. To teica meža sirds

170. Sīkstais kungs

171. Dieva dotā sieva

172. Zvejnieks un viņa sieva

173. Gudrā meita

174. Vēja dāvana

175. Vērpēja, Tinēja, Audēja

176. Garā diena

177. Ķēves dēls Kurbads

178. Septiņi ķēniņa dēli

179. Cilvēka dvēsele

180. Pasaka par cilvēku ar cūkas seju

181. Talka Aizmežu karaļvalstī

182. Vecīša cimdiņš

183. Aizej tur, nezin kur, atnes to - nezin ko

184. Gaiļa dziesma (valoda)

185. Kaķis un vecais mednieks

186. Koklētājs un vilks

187. Kuilītis

188. Lapsa un krūze

189. Lapsa un lakstīgala

190. Sirdīgā kunga meita

191. Vilks

192. Zvēru ķēniņš lauva

193. Nepateicība pasaules alga

194. Pilsētas kalns

195. Stiprinieki

196. Galdaut, klājies! auniņ, gremo! runga, siti!

197. Dēls iet pasaulē darbu meklēt

198. Neredzīgā tēva āboli

199. Vislabākā lieta

200. Raganas apse

201. Vilks medībās

202. Kā puisis precējies

203. Zalkša līgava

204. Aitu gans

205. Vīrs min vellam gadus

206. Kā zemnieks ķeizaram rakstījis

207. Lūsiņa

208. Dievs nospriež mūža garumu

209. Laimes bērni

210. Tēva padomi

211. Zvēri bēgdami iekrīt bedrē

212. Mājas pele un lauku pele

213. Meitene un vilks

214. Zīmju valoda

215. Ar vienu burvju lietu iekaro otru

216. Zvēru valoda

217. Bēgšana ar meitenes palīdzību

218. Dzīvnieki glābj pameitu

219. Attapīgais puisis

220. Tā iet, kad par muļķi dēvē

221. Septiņi apburtie brāļi

222. Bargais kungs tiek pārvērsts par zirgu

223. Muļķa vīrs

224. Laiskā vērpēja

225. Meli

226. Meli bez gala

227. Tēvatēva ozols

228. Zelta atslēga

229. Zaķu gans

230. Zvēri bēgdami iekrīt bedrē

231. Kā nabadziņš ticis pie naudas

232. Pasaka par piemuļķotajiem

Скачать